Testa själv dina kunskaper
Detta är ett litet självtest som ger dig en viss uppfattning om ditt kunnande då det gäller:
Politiska organisationer
1. Hur startar man ett politiskt parti?
a) Man ansöker hos regeringen
b) Man registrerar sig hos Länstyrelsen
c) Man ansöker hos lokala skattemyndigheten
d) Man kör ett nybildningsmöte

2. Varför måste man registrera partibetekningar?
a) För att få delta i valet
b) För att partibetekningen och kandidatlistan ska skyddas
c) För att få kallas politiskt parti
d) För att få ekonomiska bidrag

3. Hur många ledamöte består riksdagen av?
a) 149
b) 249
c) 349
d) 549