Testa själv dina kunskaper
Detta är ett litet självtest som ger dig en viss uppfattning om ditt kunnande då det gäller:
Starta förening
1. Vad menas med en interimstyrelse?
a) En styrelse som ansvarar för ekonomi
b) En grupp inom styrelsen även kallad AU
c) Styrelse som inte fåt ansvarsfrihet
d) Tillfällig styrelse som tillsatts för nybildning

2. Vad är stadgar för något?
a) Verksamhetsplan
b) Ekonomisk redovisning
c) Föreningens lagtext
d) Medlemsregister

3. Vad är en föredragningslista?
a) En inköpslista
b) En lista på vad som ska tas upp på mötet
c) En lista på vad föreningen äger
d) En plan på vilken verksamhet som planeras