Mötesteknik


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

En förening bör regelbundet ha möten - antingen med medlemmarna, eller så rena styrelsemöten. För att mötena ska gå så smidigt som möjligt och att man utan tvekan ska veta vad man beslutat om, så är det bra att följa en praxis.

En förenings stadgar är en slags lag som innehåller de viktigaste punkterna för hur föreningen ska fungera.

För att beslut ska gå rätt till är det bra att följa en viss beslutsordning så att ingen känner tveksamhet till besluten.

Besluten sammanställs i ett protokoll. Lär er en princip för detta och håll er till den.

Starta ljudfil Stäng ljudfil ADOBE PDF: protokoll Word: Protokoll