Stadgar


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

Stadgarna - föreningens lagbok.

En förening behöver stadgar, ett litet regelverk för hur föreningen ska fungera. I stadgarna står det till exempel:Man kan se stadgarna som en garant för att föreningen inte utvecklas för snabbt genom dåligt genomtänkta beslut. Större förändringar av föreningen måste få ta sin tid och kräver förändringen också ändringar i stadgarna får föreningens medlemmar tid att tänka igenom vilka konsekvenser förändringarna kan få. Genom att regelbundet använda stadgarna i styrelsearbetet underlättar det också föreningens arbete, eftersom nödvändiga rutiner går att hitta där.

Uppgift:

Leta reda på några föreningars stadgar och jämför dem 

Diskutera

  1. Kan ni hitta något speciellt som inte regleras av stadgarna? Borde det i så fall göra det?
  2. Kan ni komma på något ärende i en förening där stadgarna är ett hinder?
  3. Stadgar är ofta skrivna på ett byråkratiskt språk. Går det att förenkla? Plocka gärna ut en förenings stadgar och skriv om texten på ett "enklare" sätt.

PDF: Stadgar WORD: Stadgar Adobe Stäng ljudfil Starta ljudfil