Sekreterare


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...


Sekreterarens huvuduppgift är att skriva protokoll på föreningens möten. Ett protokoll är inte bara till för att föreningens medlemmar ska få en insyn i vad styrelsen beslutat om på sina möten, utan även för att historiker i en framtid ska kunna forska i vad som hänt i föreningen. Det är därför viktigt att hålla en god ordning och se till att protokollen arkiveras för framtida bruk.

En sekreterare kan också få andra uppgifter som att kalla till möten och andra administrativa uppgifter som ordföranden, eller styrelsen delegerar till sekreteraren.

Här intill finns exempel på hur sekreterarens pärmhylla kan se ut.

Diskutera:

  1. Vilka arbetsuppgifter kan ni komma på som passar bäst för sekreteraren?
  2. Gå igenom avsnittet om Protokollet och diskutera hur ni tycker att ett protokoll ska skrivas.
Starta ljudfil Stäng ljudfil