Religösa organisationer


Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...
Sverige råder religionsfrihet, vilket inneburit att många alternativa organisationer till Svenska kyrkan har bildats.
Några exempel:

EFS
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, EFS, är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Rörelsen består av ca 18 000 människor som är medlemmar i någon av de 500 föreningar som finns spridda över landet.
Hemsida: http://www.efs.nu/

Pingströrelsen
Inom pingströrelsen är varje församling fristående och det finns ingen direkt styrelse som bestämmer över alla kyrkor. I Sverige finns det idag ca 90 000 medlemmar i de olika församlingarna.
Hemsida: http://www.pingst.se

Svenska Baptistförbundet
Baptistförsamlingen i Sverige startade 1848 när det fortfarande var olagligt att utöva någon annan tro än den lutherska i Svenska Kyrkan. Idag finns ca 18 000 baptister samlade i drygt 240 församlingar i Sverige.
Hemsida: www.baptistsamfundet.nu

 

Spela ljudfil Stäng ljudfil