Ungdomsorganisationer

I Sverige finns det ett mycket stort utbud av riksomfattande organisationer. Fördelen i att ansluta sig till en riksorganisation ligger i support och stöd, samt det nätverk av likasinnade som finns. Därmed kan man få utbildning och möjlighet att skapa möten med andra.

Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

De ungdomsorganisationer som inte tillhör Riksidrottsförbundet får statliga bidrag genom Ungdomsstyrelsen. De kan också ge bidrag till självständiga föreningar. Det finns ungdomsorganisationer för de flesta typer av aktiviteter och intressen. De är ofta organiserade med klubben, eller lokalavdelningen som grund. Klubbarna kan samarbeta i kretsar och/eller distrikt, samt ett förbund (RO).

http://www.ungdomsstyrelsen.se

PDF: Organisationsadresser Adobe Spela ljudfil Stäng ljudfil