Studiehandledning Studieenhet 3 Reaktionsformelskrivning 1
Reaktionsformelskrivning 1
tillbacka Framåt till nästa sidan

En kemisk reaktion innebär att bindningar mellan atomer bryts och nya skapas. Alla atomer som finns med före en reaktionen skall finnas kvar även efter reaktionsförloppets slut. I många fall har atomerna avgivet eller upptagit elektroner och då fått nya egenskaper.

Vätgas kan brinna i syre med en nästan osynlig mycket het låga. Håller man en upp och nervänd bägare över så bildas fukt på insidan av bägarenDetta förlopp kan med ord skrivas:

Väte + syre bildar vatten.

I stället för ordet bildar brukar man använda en pil

Väte + syre vatten

formeln talar om att väte och syre kan reagera och bilda vatten.

tillbacka Framåt till nästa sidan
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande