Kommunikation & Andra länkar Webbkarta
Webbkarta
·Information om Kemi A kursen·
Välkommen till studier i Kemi A
Uppläggning av kursen
Hur kommer jag igång?
Telefonnummer och adresser
Syften och mål
Betygskriterier
Examination
Studieteknik·Studiehandledning·
     Studieanvisning
Introduction
Anvisning till Gymnasiekemi A
Beskrivning av CFL:s kurs
Kursens uppläggning
Länkar i kurs A
Mall för laborationsrapport
     
     Tabellsamling i Kemi
Tabellsamling
Några fysikaliska konstanter
Elektronegativitetsvärden
Några vanliga joner
  Syra-basindikatorer
Syra-baskonstanter
Spänningsserien
     
     Studieenhet 1
Studieenhet 1
Studieenhet 1 konkreta mål
Intoduktion till kemin
Grundämnen
Kemiska föreningar
  Aggregationsformer
Atomens byggnad
Periodiska systemet
Coulombs lag
     
     Studieenhet 2
Studieenhet 2
Studieenhet 2 konkreta mål
Valenselektroner
Atomjoner
Jonbindning
Elektronparbindning
Elektronformel-strukturformel
Sammansatta joners laddning
Polära molekyler
  Intermolekylära bindningar
Upplösning av salter
Jonföreningars formler
Jonförening sammansättning
Övning på bindningstyper
Organisk kemi - introduktion
Strukturformler
Alkener, alkyner, halogenkolväten
Bygga molekylmodeller
     
     Studieenhet 3
Studieenhet 3
Studieenhet 3 konkreta mål
Atommassa, formelmassa, mol
  Problemlösningsmodell
Reaktionsformelskrivning
Reaktionsformler - övningar
     
     Studieenhet 4
Studieenhet 4
Studieenhet 4 konkreta mål
Protolys av en stark syra
Protolys av en svag syra
Protolys av baser
  Vattnets autoprotolys
Sura och basiska lösning
Periodiska systemet
Undersök pH hos lösningar
     
     Studieenhet 5
Studieenhet 5
Studieenhet 5 konkreta mål
Energi
Förbränningsentalpi
Gibbs fria energi
Oxidationstal
  Redoxformelskrivning
Redoxformelskrivning exempel
Redox svar och lösningar
Galvanisk cell
Elektrolys
     
     Studieenhet 6
Studieenhet 6   Studieenhet 6 konkreta mål·Studiearbeten·
Studiearbeten instruktioner
Studiearbeten 1
Studiearbeten 2
Studiearbeten 3
Studiearbeten 4·Hemlaborationer·
Hemlaborationer instruktioner
Hemlaborationer - del 1
Hemlaborationer - del 2
Hemlaborationer - del 3·Lösningar till Gymnasiekemi A·
Lösningar till övningsuppgifter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13·Övningsprov·
Övningsprov information
Prov i kemi kurs A
Svar till övningsprov
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande