Studiehandledning Studieenhet 3 Studieenhet 3
Studieenhet 3

Inledning

Den tredje studieenheten handlar om kemiska reaktioner och olika slags kemiska beräkningar. Hur många sockermolekyler finns det i en strösockerpåse? Hur gör man en lösning med en viss given koncentrationen? Vad bildas då olika ämnen förbränns? Hur skriver man kemiska reaktionsformler? Dessa frågor och fler därtill får du svar på i studieenhet 3.
Till studieenheten hör studiearbete nr 2 och hemlab 3.


I denna studieenhet ingår följande:
Gymnasiekemi A kapitel 5, 6 och 10 (sid 171-173)


Kunskapsmål med studieenheten
hittar du genom att klicka här


Studiehjälp
Denna studieenhet ligger till grund för all kemisk beräkning och du måste lägga ner mycket tid och kraft på denna studieenhet. Först och främst gäller det att bli förtrogen med de samband som råder mellan olika begrepp.

Lämpliga övningsuppgifter
5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 5.9, 5.13 – 5.15, 5.17 – 5.22, 6.1 – 6.8, 6.11 – 6.23, 6.26, 6.27, 11.3, 11.4, 13.2, 13.3, 13.6, 13.8, 13.10, 13.16, 13.18 – 13.20


Web-material
I samband med att Du studerar kapitel 6 om att skriva och balansera kemiska reaktionsformler kan följande internetadress rekommenderas: http://funbasedlearning.com/chemistry/chembalancer/default.htm.  Här får Du öva Dig på att balansera formler och samtidigt få det visualiserat.

Några flera övningar på att balansera reaktionsformler kan du hitta i Chemland. I huvudmenyn under Basic Tasks, Balancing Equations hittar du denna. Instruktioner till dessa övningar finns under Tools.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande