Studiehandledning Studieenhet 1 Periodiska systemet
Periodiska systemet

Periodiska systemet är ett bra hjälpmedel vid kemistudier. Försök att hänga upp dina kunskaper på periodiska systemet så ska du se att det blir lättare att se samband mellan olika ämnens egenskaper.

Ett tips är att skriva ut eller kopiera några periodiska system. I dessa kan du sedan anteckna eller på annat sätt markera vad du vill komma ihåg. Exempel på sådant som kan vara värt att notera i periodiska systemet är:

Flera av dessa exempel är inte aktuella förrän du läst om kemisk bindning.


Övningar i att använda periodiska systemet.


Denna övning går ut på att du ska bekanta dig med ett par olika periodiska system.

Det finns många bra periodiska system på Internet. Börja med att prova det som finns under adressen http://www.webelements.com/index.html. Då du kommer till hemsidan bör du börja med att välja Scholar Edition.

Börja med att skriva ut ett periodisk system på din skrivare. Välj 5-figure version.

En av fördelarna med detta system är att här kan du få studera hur de olika grundämnena ser ut. Om du har en relativt snabb uppkoppling kan du också se videofilmer tagna på kemiska reaktioner.

För att närmare studera ett visst ämne klickar du på det. Som förslag kan du titta på Li, Be, B och Si.

Detta periodiska system kan vara bra att använda då du läser metallernas och ickemetallernas kemi.

I Chemland 5 finns också ett periodiskt system. Om du inte hämtat hem detta program ännu så gör det nu. Starta programmet och i huvudmenyn som kommer på skärmen väljer du Tools and Reference och därefter Periodic Table.

I detta periodiska system får du den viktigaste informationen om varje grundämne genom klicka på önskat ämne.

Försök ta reda på vilken metall som har den högsta smältpunkten (melting point). Temperaturerna ges här i Kelvinskalan. För att översätta denna temperaturskala till Celsiusskalan skall du subtrahera 273 från Kelvingraderna.

Vilken ickemetall har den högsta smältpunkten?

Hur ändras smältpunkterna för grundämnena i grupp 17 från F till I?

Hur ändras smältpunkterna i grupp 1 från Li till Cs?

Hur ändras atomstorleken (covalent radii) i 2:a perioden Li till Ne?

Hur ändras atomradien i 1:a gruppen från H ner till Cs?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande