Studiehandledning Studieenhet 5 Redoxformelskrivning exempel
Redoxformelskrivning exempel
Här är ett exempel till på att balansera redoxformler. Det kan vara till hjälp att skriva ut mallen som användes i förra exemplet.

Balansera formeln för upplösning av kvicksilver i salpetersyra.

Hg  +  NO3-  +  H+ Hg2+  +  NO2  +  H2O

Lösning

Steg 1

0   V       +II   +IV    
Hg   +   NO3-   +   H+  Hg2+   +     NO2   +   H2OSteg 2

0   V       +II   +IV    
Hg   +   NO3-   +   H+  Hg2+   +     NO2   +   H2O
                 
2 steg 1 stegSteg 3

0   V       +II   +IV    
Hg   +   2NO3-   +   H+  Hg2+   +    2NO2   +   H2O
                 
2 steg 2·1 steg


Steg 4
På vänster sida finns 6 syreatomer. Genom att sätta koefficienten 2 framför H2O kommer syreatomerna antal att stämma. Detta medför att på höger sida finns nu 4 väteatomer. Korrigera detta på vänster sida:

Hg  +  2NO3-  +  4H+ Hg2+  +  2NO2  +  2H2O


Fler övningar på att balansera redoxformler finner du här nedan:

Balansera följande reaktionsformler
a)       Cu + Ag+ Cu2+ + Ag
b)       Ag + H2SO4 Ag+ + SO42- + SO2 + H2O
c)       Sn + NO3- + H+ SnO2 + NO2 + ?
d)       Mg + NO3- + H+ Mg2+ + N2O + ?
e)       Fe2+ + MnO4- + H+ Fe3+ + Mn2+ + H2O

Svar till dessa finner du HÄR
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande