Hemlaborationer Hemlaborationer - del 2
Hemlaborationer - del 2
Instruktioner som gäller till det material som du fått med dig hem från laborationsdagarna .

Dessa laborationer innehåller i vissa fall frätande och hälsoskadliga ämnen. Även om mängderna är små så tillämpa de kunskaper om säkerhet på laboratorier som Du har lärt Dig under labdagarna. Se till att ingen obehörig får tillgång till kemikalierna. Tänk på att då Du öppnar en pipett som innehåller en lösning så ska Du hålla i halsen på pipetten då Du klipper upp den och inte i den uppsvällda delen


Innehållsförteckning

Hemlaboration 4       Utfällningsreaktioner
Hemlaboration 5 A Undersökning av saltlösningars syra-basegenskaper
Hemlaboration 5 B Korrosion och korrosionsskydd
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande