Studiehandledning Studieenhet 1 Kemiska föreningar
Kemiska föreningar
Om materian istället är uppbyggt av flera olika sorters atomer (grundämnen) så kallas den för en kemisk förening.

Några exempelI en kemisk förening har atomerna fått helt andra egenskaper än de har som grundämnen.

Kemiska föreningar är av två slag: jonföreningar respektive molekylföreningar
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande