Studiehandledning Studieenhet 1 Aggregationsformer 1
Aggregationsformer 1
tillbacka Framåt till nästa sidan

De flesta ämnen man känner till kan anta de tre olika aggregationstillstånden fast, flytande och gas. Som exempel kan tas vatten: i fast form kallas vatten för is eller snö, i flytande form vatten och i gasform vattenånga. Det är temperaturen (och viss mån även trycket) som avgör vilket aggregationstillstånd vatten har.

Ämnen som inte kan fås att övergå från fast form till de övriga aggregationsformerna är ämnen uppbyggda av mycket stora molekyler. Lägger man en fläskkotlett på en het stekpanna så övergår fettet på kotletten (små molekyler) från fast till flytande och ev. till gas medan köttet (proteinerna = långa molekyler) inte blir flytande utan förkolnar om man värmer för mycket. Klicka här för att se vad som händer.

För att ange aggregationsformen för att ämne används beteckningarna (s) för fast, (l) för flytande och (g) för gasformigt tillstånd.

Om du bläddrar vidare får du en beskrivning av de olika aggregationsformerna.

tillbacka Framåt till nästa sidan
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande