Studiehandledning Studieanvisning Introduktion
Introduktion
Denna studiehandledning är framtagen av CFL och ska hjälpa och vägleda dig under dina studier. Den hjälper dig genom att belysa det mest väsentliga i kursen och förtydligar sådant som läraren vet att de studerande brukar ha problem med.

För att du skall få ut så mycket som möjligt av hemmastudierna är det viktigt att planera dels hur mycket du skall hinna med varje dag och dels varje vecka. Kom ihåg att kemi är ett ämne som måste läsas in under lång tid, så att kunskaperna hinner mogna.
Kemi är ett ämne som man inte kan lära sig enbart genom att lösa en massa övningsexempel, utan en mycket stor del av studierna bör användas till att sätta sig in i texten. Då reaktionsformler förekommer, se till att du förstår dessa.

Denna studieanvisning är skriven till läroboken Gymnasiekemi A av författarna Andersson, Sonesson m fl. Du kan dock även använda dig av annat läromedel om du bara följer denna studieanvisnings beskrivning av de olika studieenheternas innehåll och konkreta mål.


Kontakta din lärare

Innan du nu börjar med de verkliga studierna vill vi att du kontaktar din lärare (ring, faxa, skriv eller skicka e-post). På så sätt får din lärare veta att just du börjar studera och du kan också passa på att ställa frågor om studierna.

Du alltid välkommen att ta kontakt med din lärare om det är något du inte förstår eller kör fast på något övningsexempel

Ett gott råd - starta dina studier så snart du kan! Forskning som gjorts kring distansstudier och avhopp visar tydligt att ju längre en studerande väntar med att börja, ju större risk är det att denne aldrig kommer igång.

Börja idag!
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande