Studiehandledning Studieenhet 3 Facit till övningar
Facit till övningar
1.
4Cu(s) + O2(g) 2Cu2O(s)
2.
2H2(g) + O2(g) 2H2O(g)
3.
2Na(s) + Cl2(g) 2NaCl(s)
4.
6CO2(g) + 6H2O(l) C6H12O6(s) + 6O2(g)
5.
3H2(g) + N2(g) 2NH3(g)
6.
CaF2(s) + H2SO4(aq) ) 2HF(g) + CaSO4(aq)
7.
4NH3(g) + 5O2(g) 4NO(g) + 6H2O(g)
8.
C(s) + O2(g) CO2(g)
9.
2C(s) + O2(g) 2CO(g)
10.
C12H22O11(s) + 12O2(g) 12CO2(g) + 11H2O(g)
11.
4Al(s) + 3O2(g) 2Al2O3(s)
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande