Studiehandledning Studieenhet 5 Redox svar och lösningar 1
Redox svar och lösningar 1
tillbacka Framåt till nästa sidan

1.
a)       kväve ökar oxidationstalet från +II till +IV
b) kväve ökar oxidationstalet från –III till 0
c) kväve ökar oxidationstalet från +III till +V
d) ingen oxidation. Kvävets oxidationstal ändras ej.
2.
a)       kväve ökar oxidationstalet från +II till +IV
b) kväve ökar oxidationstalet från –III till 0
c) kväve ökar oxidationstalet från +III till +V
d) ingen oxidation. Kvävets oxidationstal ändras ej.
3.
a)      
Mg har oxiderats
(0 +II)
        
C har reducerats
(+IV 0)
b)
C har oxiderats
(-IV +IV)
 
syre har reducerats
(0 -II)
c)
Mg har oxiderats
(-II +II)
 
O har reducerats
(-II 0)
d)
Cu har oxiderats
(0 +II)
 
N har reducerats
(+V -II)
e)
Fe har oxiderats
(+II +III)
 
Mn har reducerats
(+VII +II)

tillbacka Framåt till nästa sidan
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande