Övningsprov Övningsprov information
Övningsprov information
För att förtydliga kunskapskraven så finns här ett exempel på hur ett prov i kemi A kan se ut. Detta prov kan du använda som en repetition och övning inför slutprovet.

Provet är uppdelat i fem avdelningar:
  1. atomens byggnad och periodiska systemet
  2. kemisk bindning med grundläggande organisk kemi
  3. reaktionsformler och beräkningar
  4. syror och baser
  5. oxidation-reduktion, energi och elektrokemi
För godkänt prov krävs för varje avdelning en viss poängsumma. Inom parentes anges den maximala poängen på avsnittet. Dessutom skall totalsumman uppgå till minst 13 poäng.

Till provet finns lösningar och svar.


Du kan välja mellan att se provetskärmen eller skriva ut det som pdf-fil.

Även lösningarna kan se på skärmen eller skriva ut.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande