Studiehandledning Studieenhet 1 Coulombs lag
Coulombs lag

Två laddade partiklar påverkar varandra med en kraft som kan beräknas med Coulombs lag, vilken har följande utseende:

     F = k ·

där F är kraften mellan laddningarna
q1 och q2 är partiklarnas laddningar
r är avståndet mellan dessa
k är en konstant.

Med hjälp av programmet Chemland kan du prova och se vad som händer med kraftens storlek och riktning då du ändrar på avståndet mellan partiklarna, deras laddningars storlek och tecken.

• Starta Chemland
• I huvudmenyn väljer du Molecular Structures och därefter Coulomb´s Law.
• Under Tools i menyraden finner du instruktioner till övningen.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande