Studiehandledning Studieanvisning Beskrivning av CFL:s kurs
Beskrivning av kurs
Detta webb-baserade kursmaterial är framtaget för att vara ett komplement till läroboken Andersson m.fl. Gymnasiekemi A, men den kan även användas till andra läromedel.

Detta material innehåller 9 stycken filmsekvenser med ljud, ett stort antal animationer, övningar, laborationer med två olika kemiprogram som stöd, fullständiga lösningar till lärobokens övningar, hemlaborationer, studiearbeten mm.

Då man studerar blir inlärningseffekten större ju fler sinnen man kan utnyttja. För att förbättra denna möjlighet även då man sitter och studerar på egen hand har CFL tagit fram denna webb-baserade kurs.

Kursen har delats upp i sex olika studieenheter och i beskrivningen till dessa finns länkar till filmsekvenserna och animationerna. Vi rekommenderar starkt att du studerar dessa, så att Du även får en visuell bild av kursen olika moment.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande