Studiehandledning Studieanvisning Kursens uppläggning
Kursens uppläggning

Varje studieenhet börjar med att tala om vilka kapitel och sidor i läroboken som ingår i enheten. Här finner du också en förteckning över vad som är viktigt i varje studieenhet, lämpliga övningsuppgifter, animationer, sammanfattningar och extra övningar. Du finner också uppgifter om vilka studiearbeten och hemlaborationer som ingår i studieenheten. Det är viktigt att du följer instruktionerna i studieenheterna.


Kemikursen indelad i 6 stycken studieenheter.

Studieenhet 1 Atomens byggnad och grundämnenas släktskap
Studieenhet 2 Kemiska bindningar, Organisk kemi (grunder)
Studieenhet 3 Reaktionsformler och kemiska beräkningar
Studieenhet 4 Syrabasreaktioner - protonövergångar
Studieenhet 5 Oxidation och reduktion, energi - drivkraften bakom allt
Studieenhet 6 Eget arbete om två valfria grundämnen, en kemisk förening samt ett modernt material

Då du kommer till laborationsdagarna bör du ha hunnit bearbetat kursen, minst fram till och med studieenhet 4.

Till kursen hör studiearbeten. Dessa består av frågor att besvara och rapporter att skriva över hemlaborationerna. Dessa är obligatoriska och skall skickas in till din lärare för granskning.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande