Studiehandledning Studieenhet 1 Studieenhet 1
Studieenhet 1
Inledning
Den första studieenheten handlar framförallt om materia, alltså olika ämnen som finns runt omkring oss. Du kommer att läsa om hur materian kan grupperas på olika sätt och hur dess byggstenar, atomerna är uppbyggda. Du läser om hur atomernas periodiska system är uppbyggt och lär dig skillnaden mellan ett grundämne och en kemisk förening.

Läs det första kapitlet översiktigt. Det mesta av det som nämns där kommer tillbaka i senare kapitel och kommer att förklaras bättre då.

Till studieenheten hör hemlaboration 1.

I denna studieenhet ingår följande:
Gymnasiekemi A kapitel 1-3


Kunskapsmål med studieenheten
hittar du genom att klicka här


Studiehjälp
I denna första studieenhet gäller det framförallt att du lär dig olika kemiska ord och begrepp. Precis på samma sätt som man pluggar glosor när man läser ett språk pluggar man här naturvetenskapliga ord.

Det finns gott om övningsuppgifter i läroboken men koncentrera dig på följande i första hand:
1.1 - 1.6, 1.10 - 1.13, 2.1, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 3.1- 3.8, 3.10, 3.13
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande