Studiehandledning Studieenhet 5 Oxidationstal 1
Oxidationstal 1
tillbacka Framåt till nästa sidan

Reaktionen mellan syre och magnesium kan åskådliggöras på följande sätt:

Med användande av kemiska tecken skrivs reaktionsformeln enligt följande:

2 Mg + O2 2 Mg2+O2-
(eller 2MgO)

Mellan natrium och syre sker reaktionen:

4 Na + O2 2 (Na+ )2O2-
(eller 2Na2O)

Dessa två reaktioner kallas sedan långt tillbaka i tiden för oxidationer = bildande av oxid.

Magnesium och natrium har bildat oxider och därvid oxiderats

tillbacka Framåt till nästa sidan
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande