Studiearbeten Studiearbeten instruktioner
Studiearbeten instruktioner
Till kursen i kemi A hör fyra studiearbeten. Dessa är obligatoriska och skall skickas till din lärare för bedömning. Till vissa studiearbeten hör även hemlaborationer vilket framgår av texten.

Studiearbetena är studiemedelsgrundande. Varje studiearbete ger 20 poäng.

Instruktionerna kan både läsas på skärmen och skrivas ut efter eget val nedan.
Studiearbete 1 skärm Studiearbete 1 för utskrift
Studiearbete 2 skärm Studiearbete 2 för utskrift
Studiearbete 3 skärm Studiearbete 3 för utskrift
Studiearbete 4 skärm

 

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande