Studiearbeten Studiearbeten 4
Studiearbeten 4
Studiearbetena är obligatoriska och skall skickas till din lärare på CFL enligt studieanvisningarna för bedömning.

Kom ihåg att ange lärarens namn på kuvertet och Ditt namn på lösningarna.

Detta studiearbete utgörs av ett eget arbete om två valfria grundämnen, en kemisk förening samt ett modernt material.

Arbetet redovisas i form av en skriftlig redogörelse omfattande några A4-sidor. Som underlag kan du använda läroboken, kapitlena 9, 13 och 14, eller någon annan källa.


Lycka till
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande