Studiehandledning Studieenhet 5 Redoxformelskrivning 1
Redoxformelskrivning 1
tillbacka Framåt till nästa sidan

Vid reaktionen mellan zink och kopparjoner flyttas elektroner från zink till kopparjoner.
Reaktionsformeln för förloppet kan skrivas:

Zn  +  Cu2+ Zn2+  +  Cu

tillbacka Framåt till nästa sidan
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande