Studiehandledning Studieenhet 5 Studieenhet 5
Studieenhet 5

Inledning

Denna studieenhet handlar om begreppen oxidation och reduktion och om energi. Du kommer att lära dig en del om drivkrafterna bakom kemiska reaktioner. Hur batterier, bränsleceller och ackumulatorer fungerar och varför metaller korroderar är ett annat område du kommer i kontakt med i denna studieenhet. Du får också studera hur en elektrolys går till och användningen av detta vid olika elektrolysprocesser bl.a. vid framställning av aluminium och vid ytbehandling av metaller.

I denna studieenhet ingår följande:
Gymnasiekemi A      kapitel 8, 12 och 14 (sid 289-294) samt momenten oxidation och reduktion , redoxformler och elektrolys i denna handledning. Författarna till Gymnasiekemi A och B har placerat stora delar av dessa moment i kurs B till skillnad från övriga läromedel. Här föredrar vi att ha dessa moment i kurs A. Studera textmaterialet och gör de övningar som hör till detta. Att skriva redoxreaktioner kräver en hel del träning, så var beredd på att lägga ner en del tid på det.

Till studieenhet 5 hör studiearbete 3 och hemlaborationerna 4 och 5.

Kunskapsmål med studieenheten

hittar du genom att klicka här

Lämpliga övningsuppgifter: 8.1 - 8.11, 12.1 - 12.15 samt övningarna till momenten "Oxidation och reduktion" och "redoxformler" som du finner i övning redox.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande