Hemlaborationer Hemlaborationer - del 1
Hemlaborationer - del 1
Dessa instruktioner gäller för laborationer som hör till studieenheterna 1 -3. Dessa är gemensamma för alla studerande oavsett vilken studieort du avser genomföra laborationsdagarna.

Laborationer kan utföras med material som Du antingen har hemma eller kan införskaffa till en billig penning. I dessa laborationer används inga farliga ämnen.

I studieenhet 1 väljer Du en av laborationerna 1A eller 1B nedan. Likaså väljer Du i studieenhet 2 och 3 en A eller B laboration.. Det är alltså tre av de sex laborationerna som är uppräknade nedan som du skall göra.


Innehållsförteckning

Hemlaboration 1 A     Att separera ämnen i en blandning
Hemlaboration 1 B Framställning av en alunkristall
Hemlaboration 2 A Vatten i tre olika aggregationsformer
Hemlaboration 2 B pH i hemmets kemikalier
Hemlaboration 3 A Äggskal och ättika
Hemlaboration 3 B En enkel kemisk reaktion
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande