Studiehandledning Studieenhet 3 Problemlösningsmodell intro
Problemlösningsmodell intro
tillbacka Framåt till nästa sidan


Då du skall lösa kemiska problem som stöder sig på ett reaktionsförlopp kan det vara praktiskt att ha en lösningsmetod som man kan använda till alla problem av detta slag. Om du tror att du kan ha nytta av en sådan metod så följer här en beskrivning av en sådan modell.
  1. Börja med att skriva upp och balansera reaktionsformeln.
  2. Ta ut de ämnen som är intressanta och placera dessa som huvuden i en tabell med det ämne man känner något om till vänster. Koefficienterna skall tas med.
Beräkningarna går ut på att jämföra ("antal mol") substansmängden av det kända ämnet med ("antal mol") substansmängden av det sökta. Dessa storheter kan ju relateras till massa, molmassa, koncentration och volym enligt formlerna:
n =    och  n = c · V
Därför används dessa storheter i tabellhuvudet (se nedan).


Nedan är ett tänkt reaktion där ämnena A och B reagerar med varandra enligt formeln

A + 2B AB2


A   2B        
m (g) M (g/mol) n (mol) n (mol) M (g/mol) m (g)
    1 2    
a MA
 
2 ·
MB
MB · 2 ·


Bläddra vidare för några konkreta exempel.

tillbacka Framåt till nästa sidan
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande