Studiehandledning Studieenhet 5 Elektrolys 1
Elektrolys 1
tillbacka Framåt till nästa sidan

En elektrolys är en påtvingad redoxreaktion, dvs energi måste tillföras utifrån. Vid en elektrolys finns två elektroder. Vid den ena elektroden sker en transport av elektroner från elektroden, här sker en oxidation. Denna elektrod kallas anod. Vid den andra elektroden sker en tillförsel av elektroner. Här sker en reduktion. Denna elektrod kallas katod.

Man skiljer mellan två former av elektrolys nämligen smältelektrolys och elektrolys i vattenlösning. Vi ska se vad det är för skillnad.

Då man skall försöka ta reda på vilka produkter man får vid en elektrolys måste man börja med att fundera på vilka ämnen som kan oxideras och vilka som kan reduceras. Det måste finnas en av vardera slaget.

Om det finns möjlighet för flera ämnen att delta i elektrolysen, undersöker man med hjälp av spänningsserien vilken reduktionsprocess och oxidationsprocess som finns närmast varandra i denna serie. Denna kombination kräver nämligen minst energi.

Här nedan anges spänningsserien som den vanligtvis anges i läroböcker kompletterad med några ytterligare ämnen:

Li, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, I, Ag, NO3-, O, Cl, Au, SO42-


Denna serie gäller för sura lösningar. Om lösningarna är nära neutrala måste H flyttas till en plats mellan Al och Zn. Då kommer serien se ut på följande sätt:

Li, Ca, Na, Mg, Al, H, Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, I, Ag, NO3-, O, Cl, Au, SO42-

tillbacka Framåt till nästa sidan
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande