Hemlaborationer Hemlaborationer - del 3
Hemlaborationer - del 3
Instruktionerna i denna del avser de laborationer som ingår i lablådan. Kom ihåg att rekvirera denna i god tid. Det kan vara en viss leveranstid på den.

Dessa laborationer innehåller i vissa fall frätande och hälsoskadliga ämnen. Även om mängderna är små så tillämpa de kunskaper om säkerhet på laboratorier som Du har lärt Dig under labdagarna. Du som arbetar med lablåda före labdagarna: följ instruktionerna noga! Se till att ingen obehörig får tillgång till kemikalierna. Tänk på att då Du öppnar en pipett som innehåller en lösning så ska Du hålla i halsen på pipetten då Du klipper upp den och inte i den uppsvällda delen


Innehållsförteckning

Hemlaboration 4 A Grundläggande om syror och baser
Hemlaboration 4 B      pH bestämning
Hemlaboration 5 A Spontan redoxreaktion – Galvanisk element
Hemlaboration 5 B Icke spontana redoxreaktioner – två olika elektrolyser
Hemlaboration 5 C Spänningsserien
Facit och kommentarer     Gäller laboration 4 A och 5 A
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande