Hemlaborationer Hemlaborationer instruktioner
Hemlaborationer instruktioner


Laborationsinstruktionerna delats upp i tre delar.

Första delen är gemensam för alla och innehåller laborationer som kan utföras med material som Du antingen har hemma eller kan införskaffa till en billig penning. Dessa laborationer hör till studieenheterna 1 -3. Här används inga farliga ämnen som kräver några speciella försiktighetsåtgärder.

Andra delen innehåller laborationer som hör till det material Du får med Dig hem då du har varit på laborationsdagarna.

Tredje delen omfattar laborationsinstruktionerna till lablådan.
Laborationsinstruktionerna kan och bör skrivas ut på papper.

Till laborationerna skall Du skriva protokoll. Försök att använda den Mall för laborationsrapport som finns bifogad. Det kanske inte är möjligt att följa denna slaviskt i alla laborationer, men den är till god hjälp vid skrivande av laborationsprotokoll.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande