Studiehandledning Studieenhet 1 Studieenhet 1 konkreta mål
Studieenhet 1 konkreta mål
Konkreta mål
Du ska känna till och kunna exemplifiera, förklara samt använda följande begrepp i sina rätta sammanhang:

 • Aggregationstillstånd
 • Grundämne
 • Metall
 • Icke metall
 • Halvmetall
 • Blandning (homogen och heterogen)
 • Kemisk förening
 • Kemisk reaktion
 • Exciterad atom
 • Joniserad atom
 • Periodiska systemet
 • Grupp
 • Period
 • Atom
 • Elementarpartiklar
 • Proton
 • Neutron
 • Elektron
 • Valenselektron
 • Elektronkonfiguration
 • Elektronformel
 • Elektronskal
 • Atomnummer
 • Masstal
 • Isotop

Du ska också

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande