Studiehandledning Studieanvisning Anvisning till Gymnasiekemi A
Anvisning till Gymnasiekemi A
Läs igenom förordet. Läroboken är uppdelad i huvudtext, utblickar, typexempel, övningsuppgifter och marginaltexter. Underlaget för provet hämtas från huvudtexten. Utblickarna bör du läsa i mån av tid och intresse. I typexemplena finns uppgifter med fullständiga lösningar. Bland övningsuppgifterna finns ytterligare uppgifter av samma karaktär. Då du skall repetera det du har läst är marginaltexterna till god hjälp.

Läromedlet är mer omfattande än vad som krävs av läroplanen. Därför utgår en del sidor ur boken. Däremot studieenheten oxidation och reduktion har kompletterats med ytterligare text.

Under Lösningar till övningsuppgifter finns fullständiga lösningar med kommentarer till de flesta av bokens övningar. Titta inte på dessa lösningar utan att verkligen ha försökt på egen hand först. Försök inte memorera lösningar utan lär dig metoden hur man löser problemen.

Det är många gånger bra att få ett moment beskrivet på flera olika sätt. Till läromedlet finns på Internet en studiehandledning som heter Gymnasiekemi-on-line. Denna kan vara till god hjälp vid dina studier. Här finns sammanfattningar av teori, övningar samt lösningar till några av övningsuppgifterna i läroboken. Hänvisning till dessa lösningar finns från detta material.

På Internet kan du hitta många intressanta sidor som handlar om kemi. Under länkar hittar du några användbara sådana.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande