Studiehandledning Studieenhet 5 Förbränningsentalpi
Förbränningsentalpi


Förbränning innebär att ett ämne reagerar med syre under värmeavgivning. Om ämnet är en organisk förening så bildas koldioxid och vatten om syretillgången är tillräckligt stor. Den energimängd som avges då 1mol av ämnet förbränns kallas förbränningsentalpin och betecknas ΔHc.

Denna övning går ut på att du ska bestämma förbränningsentalpin för några ämnen med hjälp av programmet Chemland. I detta program finns en övning som simulerar bestämningen av värmeutvecklingen vid en förbränning med hjälp av en bombkalorimeter

Du skall välja tre ämnen att studera. Vilka ämnen du kan välja mellan framgår av programmet. Du får själv välja ämnesmängd och antal g vatten i kalorimetern.

Uppgiften är alltså att bestämma ΔHc för dessa tre ämnen. Försök att kontrollera ditt resultat med litteraturvärdena.

I sammanfattningen (som gärna kan göras i form av en tabell) skall framgå vilket ämne som undersöks, ämnesmängden, vattenmängden, temperaturstegringen, värmeutvecklingen och ΔHc.

Starta Chemland. I huvudmenyn väjer du Thermodynamics, och därefter Calorimetri. Vidare instruktioner finner du i menyn, Tools, Instructions.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande