Verksamhetsplan

Föreningen bör inför varje verksamhetsår upprätta en verksamhetsplan. Den kan sedan kompletteras med mer detaljerade planeringsdokument från arbetsgrupper och kommittéer.