Ved - övning 3

Vad är positiv och negativt med ved som energikälla enligt texten i övning 1?
Välj för orden nedan..