Vatten i naturen - övning 1

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

Vatten i naturen
Vattnet finns i ett ständigt kretslopp i naturen. Från havet och marken avdunstar vatten till atmosfären. Det kommer tillbaka till jorden som regn eller snö.

Det vatten som kommer tillbaka sugs upp av växterna, rinner på marken till sjöar och hav, eller tränger ner till grundvattnet. På väg till sjöar, hav och grundvatten avdunstar en del av vattnet till atmosfären igen.

Det vatten vi använder i hushållen är ytvatten eller grundvatten.

Ett ställe i naturen där vi hämtar vatten kallas för vattentäkt. När många hushåll ska använda vatten finns det ibland inte tillräckligt med grundvatten men ytvatten har vi oftast mycket av i Sverige.