Skador av el - övning 1

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

Skador av el
Det finns många regler och bestämmelser för hur man ska arbeta med el. Det beror på att el kan vara farligt. Kroppen får skador om man får ström genom den. Man kan dö eller få stora skador av strömmen. Man kan få kramp så att man inte kan släppa taget om det som är strömförande. Hjärtat kan sluta slå om strömmen går genom det.


Skadorna beror på:

Man kan också få brännskador och skador på ögonen om man kommer för nära ljusbågar. En ljusbåge syns ibland om det blir kortslutning eller andra fel på el-anläggningen. El skadar även byggnader eftersom många bränder startar med ett fel på elektriska anordningar.