Elektricitet från olika energikällor - övning 4

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

Svara därefter på frågorna. Endast ett allternativ är rätt.

VindkraftVindkraft
Vindkraft finns inte så mycket i Sverige men Danmark får en stor del av sin el från vindkraft. Vindkraftverken gör att naturen inte ser ut som tidigare. Många tycker att vindkraftverken är fula och att de förstör utseendet på landskapet. De låter också och det kan störa den som bor nära ett vindkraftverk. 

Vindkraft släpper inte ut koldioxid. Ett problem i Sverige är att det inte finns så mycket platt landskap att sätta vindkraftverk på. Nu har vi börjat bygga vindkraftverk ute i havet istället.