Verktyg - övning 4

Det utelämnade verbet passar i ordflätan.

Vågrätt
Jag...muttern med en skiftnyckel.
Jag...med slipmaskinen.
Jag...av brädan.

Lodrätt
Jag...med skruvmejseln.
Jag...ner den vassa kanten på bordet.
Jag...in spiken med hammaren.