Vad får du göra själv - övning 2

För markören över orden för att se en förklaring till dem.