Vatten i hushållet - övning 1

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

Vatten i hushållet
I en stad eller by har man ett gemensamt system för vatten och avlopp, en allmän anläggning. Den sköter kommunen. I anläggningen finns reningsverk, vattentorn, pumpstationer och ledningar för vatten.

Fastighetens del av vattensystemet kallas va-installation.

Förbindelsepunkten kallas punkten där den allmänna anläggningen och fastighetens va-installation möts. Förbindelsepunkten finns oftast vid tomtgränsen.

I en by där det inte finns ett allmänt system för vatten får fastighetsägarna själva bygga och driva en anläggning för att ta upp och rena vatten. Den kallas enskild anläggning.

Vatten i hushållet