Kostnad för vatten - övning 1

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

Kostnad för vatten
En räkning för vatten består av två delar. Den första delen är en fast kostnad som alla betalar till kommunen och som kommunen använder för att driva reningsverk mm. Den andra delen är rörlig och beror på hur mycket vatten du använder.

Om du bor i lägenhet ingår vattnet ofta i hyran. Om du bor i ett eget hus betalar du vattenräkning till kommunen. Om du flyttar till ett hus ska du läsa av husets vattenmätare. Det kan du göra varje månad. Då kan du se att din räkning är rätt sedan. Du får ibland hem ett papper från kommunen där de vill att du skriver hur mycket din vattenmätare visar. Sedan anpassar de räkningen efter din förbrukning. Om du inte har rapporterat hur mycket vattenmätaren visar får du betala för en uppskattad förbrukning.

I flerbostadshus, skolor eller industribyggnader är det en fastighetstekniker som kontrollerar vattenåtgången. Det är ett bra sätt att veta om det finns några läckor i systemet.

Självavläsning