Solvärme - övning 1

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

SolvärmeSolvärme
Fungerar solvärme i Sverige, där det är så kallt? Det frågar elever som kommer från varmare länder ofta. Svaret är att solvärme fungerar bra på sommaren. Det är ljuset som ger energi och inte temperaturen. På sommaren kan man värma allt varmvatten man behöver i hushållet med solvärme. På vintern behöver man ha andra värmekällor. Ett problem med solvärme är att man inte kan spara eller lagra den. Den tid på året då vi behöver uppvärmning finns inte så mycket solvärme att få. För att utvinna solenergi sätter man upp solpaneler på södersidan på huset. Från panelerna leds värmen ner till en ackumulatortank.