Introduktion

Läs och lyssna till texten. Klicka på högtalaren för uppspelning.

Var försiktig

ElektrikerKunskap och försiktighet är viktigt om du ska arbeta med el. De flesta arbeten måste en elektriker göra. Det är en man eller kvinna som har behörighet och utbildning för att arbeta med el. Några enklare arbeten får du göra själv. Då måste du vara helt säker på hur du ska göra. Man får aldrig chansa med el. Det kan bli mycket farligt!

I det här avsnittet ger vi exempel på en del sådant som du får göra själv. Det är främst byte av sådant som gått sönder. Om man ska ändra eller utöka något måste en elektriker göra jobbet.