Vad får du göra själv - övning 4

LampaI det svenska språket kan ett ord ibland göras om från verb till substantiv. I texten har vi markerat några sådana ord. Skriv substantivet som hör ihop med verbet.

Du får 1: byta proppsäkring och återställa automatsäkring. Du får byta säkringar själv men inte byta storlek på dem eller 2: försöka 3: reparera proppar. Om säkringen går ofta finns det ett fel i anläggningen. Då behöver du ta kontakt med elektriker som kan 4: kontrolleravar felet finns och åtgärda det. 

Du får byta glödlampor. Var uppmärksam på att det brukar stå på armaturen hur stark lampa du får använda i den. Glödlampor ska inte 5: kastas i soporna utan 6: sorteras och lämnas till återvinning. Du får byta lysrör. Om en lampa med lysrör inte 7: fungerar kan det bero på att lysröret är trasigt men det kan också vara glimtändaren som behöver bytas. Tänk på att lysrör är miljöfarligt avfall och måste lämnas på en miljöstation eller återvinningsgård.