Lärarhandledning
Kursen kan med fördel handledas av lärare med uppföljning och stöd. Det går även bra att använda kursen som självstudier och övningarna kan göras flera gånger.