Reningsverket - övning 2

Sätt in orden i rätt fält. Skriv in dem i den ordning du hittar dem i texten.

Reningsverket

Reningsverket
När vi använder vatten i hushållen så spolar vi ut mycket av det i avloppet. Från toaletter, diskhoar, diskmaskiner, duschar och tvättmaskiner tömmer vi vatten ut till den kommunala anläggningen. 
Det är inte tillåtet att tömma ut vattnet direkt i naturen om det 
innehåller
 kemikalier. Som kemikalier räknas då även tvättmedel och diskmedel.

I vår vattenräkning betalar vi för att det vatten vi har använt ska gå till reningsverket. Där renas vattnet och släpps sedan ut i en å ellersjö 
igen. På reningsverket renar man vattnet i flera steg. Det första steget 
är en mekanisk rening. Det betyder att man tar bort stora sakersom kommit med vattnet. Sedan gör man en biologisk rening och en kemisk. Dessa steg innebär att man tillsätter bakterier och kemikalier som renar vattnet. Vattnet blir så rent att man kan dricka det!